Panagro

Panagro was gepokt en gemazeld in renovatie en groot onderhoud van woningen. Maar ook nieuwbouw en houtskeletbouw hadden voor Panagro geen geheimen. Behalve bouwers had Panagro ook projectontwikkelaars en –managers in huis voor de totaalaanpak van een project. Wij hebben onze activiteiten gestaakt. Onderstaande informatie dient u dan ook te lezen in de verleden tijd.

Familie gevoel
Wij zijn van oudsher een familie bedrijf. Die sfeer willen we graag zo houden. Het zich verantwoordelijk voelen voor en omzien naar elkaar resulteert in een groot “Wij” gevoel. Wij zijn trots op ons bedrijf, trots op ons werk en op de gerealiseerde projecten en doen ons werk daarom vakkundig en met groot plezier. Niet voor niets is ons percentage ziekte verzuim nooit hoger dan 1,5 %, wat uitzonderlijk laag is voor de bouwbranche. Specialist in het (met spoed) oplossen van al het vakmanschap in en rondom het huis.

Eerlijkheid
Geen onduidelijke afspraken of gebrekkige informatie met meerkosten en dus teleurstelling tot gevolg. Of het nu gaat om contacten met de opdrachtgever, architect, adviseurs, leveranciers of onderaannemers, uitgangspunt is: eerlijk duurt het langst. Het was voor ons daarom geen enkel probleem om de bedrijfscode voor integriteit te ondertekenen. Deze wordt gecontroleerd door de onafhankelijke Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid. SBIB. http://www.sbib.nl/

Vertrouwen
Is voor ons de basis voor het zaken doen. Partijen moeten blind op elkaar kunnen vertrouwen.

Sfeer
Een goede sfeer op zowel kantoor als op de bouwplaats is de motivatie om een goed product te leveren.

Kwaliteit
Kwaliteit zorgt voor continuïteit en heeft daarom constant onze aandacht. Dit uit zich in ons ISO 9001 certificaat, op de voet volgen van nieuwe ontwikkelingen, lering trekken uit in het verleden gemaakte fouten en het verbeteren van productie processen.

Veiligheid
Zorg voor het eigen personeel en dat van derden, alsmede alle andere betrokkenen bij het bouwproces. Dit heeft geleid tot het behalen van het VCA** certificaat.

Verantwoordelijkheid
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het leveren van een goed product, met de daarbij behorende goede advisering.

Betrokkenheid
Dit uit zich in het meedenken met het ontwerp, toepassing van duurzame materialen, afweging van kostenfactoren en keuze van uitvoeringstechnieken.

Vernieuwend
Nieuwe ontwikkelingen bijhouden en gebruik maken van nieuwe technieken is een voorwaarde voor een moderne bedrijfsvoering. Daarnaast is scholing van het eigen personeel en scholing van nieuwe aanwas van groot belang voor de continuïteit. Het is daarom dat wij gecertificeerd “Erkend Leerbedrijf” zijn.

Service gericht
Tijdens voorbereiding, uitvoering en na oplevering stellen wij ons dienstbaar op. In de voorbereiding door het klantgericht bouwen. Dat wil zeggen dat wij wensen van de klant, mits technisch uitvoerbaar altijd honoreren. Ook tijdens de uitvoering worden gewenste wijzigingen, mits technisch uitvoerbaar, doorgevoerd. Na de oplevering kunnen wij u de nazorg en onderhoud uit handen nemen.

4
9
0
1