Bouwkeuringen

meeloopkeuring

Een meeloopkeuring is een bouwtechnische keuring van de woning waarbij u met de inspecteur meeloopt.De bevindingen worden mondeling tijdens en na de keuring met u doorgenomen. De inspecteur bespreekt de geconstateerde gebreken met u, en geeft tevens een globale indicatie voor de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en de hierbij behorende kosten. U ontvangt geen rapportage.

basiskeuring

In het rapport van de basiskeuring worden alle visueel waarneembare bouwdelen omschreven en de bouwkundige gebreken benoemd, en tevens een kwaliteitsbeoordeling van deze bouwdelen. Hersteladvies en de daarvoor geldende prijzen/kosten worden in de basisrapportage niet opgenomen

pluskeuring

In de rapportage van de pluskeuring worden de gebreken, de kwaliteitsbeoordeling en een hersteladvies gegeven en worden de herstel/onderhoudskosten berekend. Deze zijn gebaseerd op gemiddelde algemeen geaccepteerde, prijzen/kosten van materialen en arbeidsloon door professionele bedrijven. Met de pluskeuring heeft u een overzicht van de te maken kosten voor achterstallig onderhoud, waar u dan rekening mee kunt houden met betrekking tot het bepalen van de aankoop/verkoop prijs.

keuring voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Om een hypothecaire lening met NHG te verkrijgen moeten in het rapport globaal een overzicht van de bouwkundige gebreken en van de herstel/onderhoudskosten worden gegeven, direct en op termijn. De NHG-rapportage van Het Bouw-Inspectie-Huis voldoet aan de eisen die de verstrekker van de hypothecaire lening daar aan stelt. Voor voorwaarden/informatie over de Nationale Hypotheek Garantie, kunt u kijken op (www.NHG.nl)

NHG keuring uitgebreid met pluskeuring

Met deze gecombineerde rapportages heeft u en de verstrekker van de hypothecaire lening een veel beter overzicht over de staat van de woning, en de te verwachten onderhoud/herstelkosten.

Dit bericht was geplaatst inUncategorized. Bookmark the permalink. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.
0
0
0
0